Thứ ba, 20/03/2018 - 6 giờ 15 phút, chiều.

Năm làm việc

Thông tin thông báo


UBND huyện Bình Sơn đang triển khai thử nghiệm phần mềm "Một của liên thông" Trong quá trình sử dụng, đề nghị CBCC phản hồi các ý kiến, góp ý phần mềm về Văn phòng HĐND&UBND huyện để kịp thời hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.  
 

Gửi phản hồi